Monday, December 21, 2009

हळदीचे गाणे (आयतं पोयतं)

हे गाणे हळदिच्या वेळी म्हटले जाते.

गंगा जमुना दोन्ही खेते
गंगा जमुना दोन्ही खेते

तठे काय देव पोयाना रोपे
तठे काय देव पोयाना रोपे

तठे काय सिताबाई काते
तठे काय सिताबाई काते

तठे काय कापुसना बेटे
तठे काय कापुसना बेटे

इस्नु किस्नु कांडया भरे
इस्नु किस्नु कांडया भरे

रायरुखमनी पोयतं करे
रायरुखमनी पोयतं करे

तठलं पोयतं कोणले आणं
तठलं पोयतं कोणले आणं

तठलं पोयतं (नवरदेवाचे नाव) ले आणं
तठलं पोयतं __________ ले आणं

नवरदेवना बाप घोडे उना
नवरदेवना बाप घोडे उना

बाशिंग मोती जडे उना
बाशिंग मोती जडे उना

वाजा गहे रथ उना
वाजा गहे रथ उना

मोती पहे रथ उना
मोती पहे रथ उना


शेवटच्या चार ओळी बापाच्या
जागेवर चुलता व इतर नावे
घेवुन पुन्हा पुन्हा म्हटल्या जातात.

1 comment:

  1. Haldiche geet Internet var baghun (vachun) 15 varsha purvichya maajhya lagnachya aathvani jagya jhalyat.
    Chetan Kadam dhanyvad

    ReplyDelete